به وب سایت شرکت پارسیان زاگرس کوهدشت خوش آمدید

این شرکت در زمینه های فراوری ، تولید و بسته بندیپارسیان زاگرس
مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد

بیشتر بدانید

نمونه محصولات تولید شده در مجتمع تولیدی پارسیان زاگرس کوهدشت